اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 01-03

اجاره یکدستگاه جرثقیل 25 تن

اجاره یکدستگاه جرثقیل 25 تن
   

 

 


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 01-03

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد اجاره یکدستگاه جرثقیل 25 تن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط بر اساس شرایط زیر واگذار نماید:

ماده 1) موضوع مناقصه:

اجاره یکدستگاه جرثقیل 25 تن مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گذار می باشد.

ماده 2)شرایط پیمانکار :

1- داشتن شخصیت حقوقی 

2- دارا بودن سابقه کار مفید معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار

 ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه :

 متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

 متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1403/02/06در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره: به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گذار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 310.000.000 ریال(سیصد و ده میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده 7) هزینه های جنبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

 

                           روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

 

از اینجا دانلود شود

 

 

۲۸ فروردین ۱۴۰۳
تعداد بازدید : ۲۷۵
کد خبر : ۲۹۳

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.