پتروشیمی فارابی / درباره ما / خط مشی شرکت پتروشیمی فارابی

خط‌مشی سیستم مدیریت یکپارچه و برنامه های استراتژیک

     شرکت پتروشیمی فارابی، به‌ عنوان اولین تولیدکننده انیدریدفتالیک پرک (PAF) و دی‌اکتیل‌فتالات (DOP) در ایران، با هدف رضایتمندی ذینفعان، بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان با رویکردی فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکـپارچه بر مبنای اسـتانداردهای:

، ISO/TS 29001:2010، ISO 45001:2018 ،  ISO14001:2015،  ISO 9001:2015

HSE-MS  و ISO50001:2018، ISO10004:2018، ISO10002:2018

و سازگار با جهت گیری استراتژیک خود نموده است.

  مدیریت ارشد  شرکت با تاکید بر بکارگیری دانش روز، پایبندی به تعهدات ، رعایت و بسط  ارزش‌ها، تلاش و کار گروهی و با رعایت الزامات قانونی و مقررات مرتبط، خود را ملزم و متعهد به رعایت اصول زیر می داند.

  • ارتقاء سطح رضایتمندی تمامی ذی‌نفعان، علی‌الخصوص مشتریان از طریق افزایش کیفیت و بهره وری در ارائه خدمات، بهبود مستمر فرآیندهای شرکت و طرح ریزی و انجام ارتباطات اثربخش.
  • بهینه‌سازی فعالیت‌ها و فرآیندها با تکیه ‌بر اصول و استاندارهای ملی و بین المللی  جهت کاهش ریسک‌ها در حد قابل ‌قبول.
  • حفظ و بهسازی مستمر محیط زیست از طریق اشاعه فرهنگ احترام به محیط زیست و رعایت قوانین زیست‌محیطی جهت پیشگیری و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، همچنین کاهش ضایعات، کنترل پساب و مدیریت بهینه منابع و انرژی.
  • افزایش مشـارکت کارکنان، حمایت و ارتقاء دانش و توسـعه مهارت‌های سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت آموزش، توانمند سازی و ارتقاء صلاحیت و انگیزه کارکنان و بازآرایی مستمر ساختار سازمانی منطبق با اهداف شرکت و در راستای بهبود عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه.
  • تامین سلامت و ایمنی کارکنان بعنوان اصلی ترین دارایی شرکت، پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، کاهش حوادث، مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار.
  • حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع لازم جهت تحقق اهداف شرکت و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه.
  • ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف وتعهد به انجام اقدامات در جهت بهبود مداوم در عملکرد انرژی از جمله پشتیبانی از خرید محصولات و خدمات دارای عملکرد انرژی مناسب.

اینجانب با اعلام التزام به انطباق با کلیه الزامات قانونی و سازمانی مرتبط ضمن پایبندی به اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر درستکاری، رازداری، نقدپذیری، اتخاذ رویکردهای صادقانه و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در مواجهه با کلیه ذینفعان متعهد به اجرای موثر و بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه بوده و اثربخشی آن را در فواصل زمانی معین پایش و اندازه گیری نموده و از کلیه همکاران شرکت خواستارم ضمن درک صحیح سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) سازمان، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های آن تلاش نموده و با شناسایی و مدیریت موثر ریسک ها و فرصت ها در جایگاه سازمانی خویش، جهت بهبود مستمر این سیستم کوشش نمایند.

   محمود فخرایی

        مدیرعامل پتروشیمی فارابی