پتروشیمی فارابی / پژوهش و توسعه

معرفی واحد تحقیق و توسعه

 

طرح های ایجادی و نوسازی و بهسازی

 

1-   طرح متانول سبز

2-   ارتقاء سیستم واحد بسته بندی انیدرید فتالیک (PA)  اعم از سیلندر، هاپر ، بسته بندی اتومات کیسه و پالتایزر

3-   پروژه تصفیه پساب و استحصال  اسید فوماریک و تصفیه پساب های واحد DOP و UTT

        * اجرا و اتمام پروژه های بهبود وضعیت مخزن داری مطابق با الزامات HSE سازمان منطقه ویژه

·         تکمیل تجهیزات ابزار دقیق مخازن جدید

·         پروژه احداث دیوار حایل دور مخازن قدیمی

·         اصلاح و به روز رسانی تجهیزات ابزار دقیق مخازن قدیمی

·         نصب سیستم اعلان حریق (F&G)  

·         بازسازی و تعمیر خطوط لوله از مخازن بزرگ به اسکله مطابق الزامات HSE

 

      پروژه های زیست محیطی و انرژِی

 

·         ارزیابی ریسک واحد های تولیدی ، مخازن و کلیه پرو ژه ها

·         نصب سیستم اعلان حریق واحد انیدریدفتالیک

·         اجرای تصفیه پساب بهداشتی در 3 فاز

·         مدیریت و ساماندهی وضعیت کیفی و فیزیکی پساب مطابق با الزامات زیست محیطی

·         فراهم نمودن اقدامات لازم جهت ورود به صنعت سبز

·         زیبا سازی و نوسازی  ساختمان ها و انبارهای انباشت محصول

·          کاهش میزان مصارف انرژی

 

واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی فارابی 

شماره تماس : 06152262553 - داخلی 275

سرکار خانم مهندس نغمه محمد زاده