پایداری از منظر مالی

در توصیف توسعه پایدار پتروشیمی فارابی از منظر مالی ، می­توان به استراتژی­های حوزه مالی اشاره کردکه در آن علاوه بر درآمدزایی و سودآوری، موضوعات مرتبط با محیط زیست و مسایل اجتماعی نیز لحاظ شده است.

استراتژی­های حوزه مالی عبارتند از: افزایش درآمد ، کاهش هزینه ، تامین مالی و پرداخت هدفمند. باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از  افزایش درآمد وکاهش هزینه  از طریق اجرای  طرح­های توسعه­ای مرتبط با مسایل محیط‌زیستی است (تولید اسید فیوماریک از پساب صنعتی) که به صورت مستقیم باعث فروش محصول جدید (افزایش درآمد) و جلوگیری از پرداخت خسارت (به دلیل نقض قوانین محیط‌زیستی) می‌شوند، می‌توان اذعان نمود که استراتژی افزایش درآمد و کاهش هزینه کاملا منطبق با اهداف توسعه پایدار می‌باشد.

پایداری از منظر مسئولیت اجتماعی

پتروشیمی فارابی در خصوص سرمایه­گذاری اولویت بالایی به طرح‌های با اشتغال­زایی بالا داده است تا مسئولیت‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار لحاظ شود. طرح تولید اتانول از متانول با سرمایه‌گذاری خارجی و میزان اشتغالزایی تقریبی 200 نفر به عنوان یکی از طرح‌های اصلی شرکت انتخاب شده است که کاملا منطبق با اهداف توسعه پایدار می‌باشد.

پایداری از منظر زیست محیطی

بهبود فرایندهای جاری که منجر به افزایش بهره‌وری (کاهش هزینه) می‌شود با تمرکز بر مسایل زیست محیطی بوده و منطبق با اهداف کلان توسعه پایدار می‌باشد. برای نمونه جداسازی DOP از آب در فرایند تولید (با روش‌های مکانیکی) نه تنها مانع از دفع پساب صنعتی در دریا شده است بلکه باعث صرفه جویی تقریبی 500 تا 600 میلیون تومانی در ماه می‌شود.

شرکت پتروشیمی فارابی جهت ایجاد سیستم­ها و فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارآیی، استفاده و مصرف ، همچنین شناسائی و تجزیه وتحلیل جنبه های انرژی در این شرکت  و ارائه راه­کارهای مناسب بمنظور جلوگیری از  اتلافات حامل­های مرتبط، کاهش انتشار گاز گلخانه ای، هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست، پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) را در این حوزه مشخص تعریف کرده است.

اهداف کلان انرژی در شرکت پتروشیمی فارابی شامل ارتقاء بهره­وری انرژی است که با کاهش مصرف نسبت به تولید در طی سال مشخص می گردد.

پروژ­های بهبود حوزه مدیریت انرژی عبارتند از:

ü     پروژه شناسایی و تعویض تله بخارهای معیوب

ü     جمع آوری و بازگرداندن مسیرهای بخار کندانس به سیستم

ü     ممیزی و ارتقاء سیستم مدیریت انرژی

ü     تعویض کلیه لامپ های پر مصرف در مجتمع با لامپ های کم مصرف LED

ü     ترمیم و تعویض کلیه عایق های معیوب تجهیزات

ü     نصب کنتور های اندازه گیری حامل های انرژی

ü     رفع نشت از مسیرهای معیوب و دارای نشتی بخار در واحدهای تولیدی