ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان داخلی                               

 

مشتری گرامی:

با اختصاص دقایقی از وقت گرانبهایتان، ما را در شناسایی نظرات ارزشمندتان یاری نمایید. امید است تا با دریافت نظرات دقیق شما مشتریان عزیز، امکان بهبود خدمات فراهم گردد.

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد ذیل را مطالعه فرمائید .

    1- از آنجا که بر اساس خط مشی مدیریت شرکت، توجه به نیازهای مصرف کننندگان و میزان رضایت مندی شما از محصولات شرکت از  اهمیت ویژه ای  برخوردار است ، لذا خواهشمند است در تکمیل این فرم نهایت دقت و ریز بینی خود را مرقوم فرمائید.

     2- لطفاً در صورت انتخاب گزینه های متوسط به پایین، به مصادیق بصورت صریح و شفاف در ذیل همان بند اشاره فرمایید تا نسبت به رفع، پاسخگویی در مورد علت آن، تغییر روش و ... اقدام گردد.

نام سازمان/موسسه/شرکت:

کد مشتری:

مشخصات آخرین محصول خریداری شده : 

DOP£   PA  £    …………     £   ……….   £ 

نوع بسته بندی: کیسه (فله) £    کیسه (پالت) £     بشکه £      تانکر £      کشتی £ 

حوزه فعالیت:

نام و امضای سمت تکمیل کننده:

شماره تماس-ثابت(کد شهری) :                                                                                 

همراه:

آدرس دقیق پستی:

کد پستی:

آدرس پست الکترونیک:

معیار

عوامل

میزان رضایت

خیلی زیاد

زیــاد

متوسط

کــم

خیلی کم

کیفیت محصول

میزان انطباق محصول با استانداردهای کیفی رایج

 

میزان رضایت از کیفیت محصولات شرکت در مقایسه با کیفیت محصول سایر عرضه کنندگان

قیمت و شیو ه پرداخت

میزان رضایت از قیمت محصولات شرکت (با توجه به کیفیت) در مقایسه با قیمتِ سایر عرضه کنندگان

معیار

عوامل

میزان رضایت

خیلی زیاد

زیــاد

متوسط

کــم

خیلی کم

تحویل و توزیع

میزان رضایت از تحویل محصول در زمان توافق شده

میزان رضایت از کیفیت سیستم تحویل و توزیع شرکت در مقایسه با سایر عرضه کنندگان

تعاملات در ارائه خدمات

سهولت انجام ملاقات حضوری با پرسنل ذیربط در ارائه خدمات فروش

پیگیری و تعهد کارکنان در انجام امور محوله

نحوه رفتار و برخورد کارکنان شرکت

سرعت عمل کارکنان در پاسخگویی به درخواستهای شما

توضیحات:

در مجموع به عملکرد شرکت پتروشیمی فارابی از 1 تا 10 چه نمره ای می دهید.

آیا  تجربه خرید از شرکت پتروشیمی فارابی ، منجر به تکرار آن در آینده خواهد شد؟ در صورت پاسخ منفی، دلایل خود را ذکر نمایید.

   بلی  £    خیر £

در صورت صلاحدید، توضیحات تکمیلی خود را در مواردی که پرسشنامه به آن نپرداخته است، مرقوم فرمایید.