جهت ارتباط با بخش بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی فارابی لطفا با شماره های زیر تماس و یا درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

 

 

مدیر بازرگانی :                  Tel:+98-21-88776480-INT: 111
 
                                           Email: Mirshahvalad@farabico.com