جهت ارتباط با بخش بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی فارابی لطفا با شماره های زیر تماس و یا درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

 

 

بازاریابی و فروش داخلی:                  Tel:+98-21-88776480-INT: 111
 
                                           Email: Mirshahvalad@farabico.com

 

بازاریابی و فروش خارجی:                       Tel:+98-21-88776476-INT

 

                                             Email: F.Aghazadeh@farabico.com