لیست محصولات

( PA ) Phthalic Anhydride

2

این محصول دارای خواص الکتریکیسیته جزئی، مقاوم در برابر گرما و انجماد، فرّاریت پایین بوده و کارایی نرم‌کنندگی آن بهتر از DOP بوده و نرم‌کننده مناسبی برای رزین‌های پلی وینیل کلراید می‌باشد.
(DOP) Dioctyl Phthalate

1

این محصول دارای خواص الکتریکیسیته جزئی، مقاوم در برابر گرما و انجماد، فرّاریت پایین بوده و کارایی نرم‌کنندگی آن بهتر از DOP بوده و نرم‌کننده مناسبی برای رزین‌های پلی وینیل کلراید می‌باشد.