فرم شکایت مشتری

 

مشتری گرامی

در صورت وجود شکایت، فرم ذیل را تکمیل  و ارسال نمایید  تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود .

مشخصات شاکی:

نام و نام خانوادگی(حقیقی):                                                                                نام سازمان(حقوقی) :

 تلفن ثابت:                                    تلفن همراه :                                  فکس:                       ایمیل:

آدرس:

مشخصات محصول:

تاریخ تحویل:

شماره قرارداد/حواله :

تاریخ حواله :

شرح شکایت :

تاریخ وقوع مشکل:

راه حل و زمان  درخواستی/پیشنهادی  (در صورت تمایل) :

لیست مدارک پیوست شکایت: (در صورت وجود) :

تکمیل کننده :

نحوه ارتباط با ما

ü        پیامک  …….

ü        ارسال فکس به   دبیرخانه  …………… -021

ü        ارسال ایمیل

ü        وب سایت

ü        حضوری:

تاریخ :

امضا