پتروشیمی فارابی / بازرگانی / خرید و تدارکات

 

 
 
 

 

شرایط حضور در لیست تامین کنندگان شرکت پتروشیمی فارابی
 
با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد بانک اطلاعاتی خود شامل (سازندگان، فروشندگان، تامین کنندگان، نمایندگیها و ...) را تکمیل نماید به منظور قرار گرفتن نام آن شرکت محترم در فهرست تامین کنندگان و ارزیابی های بعدی، لطفا مدارک ذیل را توسط ایمیل ارسال نمایید.
 
مدارک عمومی و الزامی تامین کنندگان:
نام شرکت - نام قدیم در صورت وجود - نام شرکت اصلی - نام شرکت های فرعی
-شرح کامل فعالیت ها و تولیدات  درصورت دارا بودن هر گونه نمایندگی - تاییدیه - هرگونه مجوز کار از وزارتخانه و ارگان ها ، گواهی نامه های ایزو و کیفیت ، قراردادهای در دست اجرا ، سابقه صادرات ، شناسه ملی ، گواهی کد اقتصادی ، روزنامه رسمی ، فهرست اقلام قابل تامین ، پروانه بهره برداری ، کاتالوگ کامل محصولات ، آدرس دقیق پستی مدارک اختصاصی سازندگان ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، ظرفیت تولید، نوع تولید ، کاتالوگ ، آدرس وب سایت ، گواهینامه ISO ، استاندارد محیط زیست لطفا درخواست همکاری و ثبت در وندور لیست را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایید. ضمنا پس از بررسی و در صورت نیاز به خدمات آن شرکت محترم در اسرع وقت از سوی اداره تدارکات با آن شرکت تماس گرفته خواهد شد.

 

 
Sourcing@farabico.com

 

 شرکت پتروشیمی فارابی در تایید و یا رد درخواست ها بر اساس نیاز خود مختار خواهد بود.