پتروشیمی فارابی / بازرگانی / خرید و تدارکات

ارزیابی تولیدکنندگان و سازندگان وتامین کنندگان کالا و خدمات

 


شرایط حضور در لیست تامین کنندگان شرکت پتروشیمی فارابی
 
با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد بانک اطلاعاتی خود شامل (سازندگان، فروشندگان، تامین کنندگان، نمایندگیها و ...) را تکمیل نماید به منظور قرار گرفتن نام آن شرکت محترم در فهرست تامین کنندگان و ارزیابی های بعدی، لطفا مدارک ذیل را توسط ایمیل ارسال نمایید.
 

ارزیابی تولیدکنندگان و سازندگان وتامین کنندگان کالا و خدمات:

      کمیته ارزیابی منابع شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد به منظور ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت، کلیه سازندگان و تولیدکنندگان وتامین کنندگان داخلی واجد شرایط را که دارای کارگاه مجهز، تجربه، دانش لازم، توان مدیریتی و مالی مناسب باشند شناسایی و درجه‌بندی نماید. به همین منظور ضمن دریافت اسناد و مدارک موردنیاز، در مرحله پیش ارزیابی کفایت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف سازنده یا تولیدکننده توسط کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه اسناد و مدارک کفایت لازم را داشته باشد در مرحله ارزیابی، فرایند ارزیابی و امتیازدهی و درجه‌بندی صورت می‌پذیرد. در این مرحله سازندگان داخلی که خود تولیدکننده کالا و خدمات هستند، بایستی اسناد و مدارک موردنیاز را مطابق جداول پیوست به کمیته ارزیابی منابع ارائه نمایند تا با بررسی آنها ، امتیاز و درجه‌بندی سازنده یا تولیدکننده مشخص گردد.

تبصره 1: در مواردی که سازنده داخلی یا تولیدکننده به هر دلیلی مدارک و مستندات لازم را در موعد مقرر ارائه ندهد، امتیاز ارزیابی برای معیار مربوطه حداقل امتیاز لحاظ خواهد بود.

تبصره 2: در هر مورد اگر بنا به اقتضای ماهیت کالا و خدمات و با تشخیص کمیته ارزیابی یک یا چند معیار کاربرد نداشته باشد، برای همه سازندگان یا تولیدکنندگان امتیاز یکسان و حداکثر امتیاز لحاظ می‌شود.

تبصره 3: اعلام آمادگی مذکور صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان (سازندگان یا تولیدکنندگان وتامین کنندگان) بوده و هیچگونه حقی جهت آن‌ها برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

تبصره 4: پس از تأیید صلاحیت سازندگانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، به مدت یک سال در لیست کوتاه این شرکت قرار گرفته تا در مناقصات محدود از آن‌ها دعوت به عمل می‌آید.

تبصره 5: ارزیابی‌ها هر شش ماه یکبار انجام می‌پذیرد.

پرسشنامه

هدف از تهیه این پرسشنامه، تشخیص صلاحیت و ارزیابی کیفی سازندگان،تولیدکنندگان وتامین کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز شرکت پتروشیمی فارابی می‌باشد.

پرسشنامه بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات، نیاز به گرفتن اطلاعات تکمیلی در خصوص سؤالات مطرح شده باشد.

کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت‌ها، محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد کمیته ارزیابی منابع شرکت پتروشیمی فارابی نگهداری می‌گردند.

راهنمای تکمیل پرسشنامه:

v     متقاضیان باید کلیه اطلاعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و سپس  فرمهای تکمیل شده را با امضای مدیر (عامل) و ممهور به مهر شرکت مربوطه  از طریق ایمیل :Sourcing @ farabico.com  ارسال نمایند و  مدارک و اسنادی را که نشانگر اعتبار اطلاعات مذکور می‌باشد، ضمیمه نماید. به اطلاعات ارائه شده بدون مدرک معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

v     در صورتیکه نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی باشد، صفحات جداگانه‌ای تهیه نموده و نام سازنده و شماره سؤال موردنظر را نیز روی آن‌ها قید نمایید.

v     اگر سازمان شما بخشی از یک گروه (سازمان) بزرگ‌تر می‌باشد، سؤالات پرسشنامه را فقط در مورد شرکت خود قید نمایید و نه شرکت اصلی.

v     کلیه اعضاء متقاضی (مدیرعامل، هیئت مدیره، بازرسین، شرکا و کارکنان) نباید کارمند دولت بوده و همچنین نباید مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی باشند.

v   چنانچه در هر زمان، خلاف واقع، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف سازندگان محرز گردد، بلافاصله امتیازبندی انجام شده لغو گردیده و سازندگان خاطی علاوه بر قبول مجازات‌های قانونی، تصمیم متخذه از طرف شرکت پتروشیمی فارابی به منظور خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.

 اطلاعات عمومی

1- نام شرکت: شرکت ...........................                                         2- نام تجاری / اختصاری:

3- وضعیت حقوقی:             سهامی عام ™      سهامی خاص ™   بامسئولیت محدود ™         سایر با ذکر نام ...........

4- ملیت:

5- شماره ثبت:                    محل ثبت:                              تاریخ ثبت:                            نام قبلی:

6- نوع مالکیت:   دولتی ™               خصوصی ™                          تحت پوشش ™                   خارجی ™

7- آدرس:

 

جدول شماره 1

 

موضوع

دفتر مرکزی

کارخانه / کارگاه

 

 

تلفن (با پیش کد)

 

 

 

 

دورنگار

 

 

 

 

تلفن همراه

 

 

 

 

کدپستی

 

 

 

 

پست الکترونیک

 

 

 

 

وب سایت

 

 

 

 

آدرس

 

 

 

(مدارک لازم: اساسنامه، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات، آگاهی روزنامه، آخرین صورتجلسه مجمع و آگهی مربوطه، تصویر پروانه کار و بهره‌برداری و سایر مدارک موردنیاز مشروحه در جدول شماره 1)

 

 

                                     خلاصه معرفی تامین کننده (جدول شماره 2)

نام شرکت:

نام مدیر عامل:

کد ملی مدیرعامل:

تلفن ثابت و همراه:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس دفتر مرکزی:

صندوق پستی:

شماره تماس:

آدرس انبار / کارخانه:

صندوق پستی:

شماره تماس:

نام رابط:

سمت رابط:

شماره همراه:

پست الکترونیکی:                                                                                                              Email:

آدرس سایت:                                                                                                                        Website:

نوع فعالیت:

تولیدکننده داخلی                               نماینده فروش و خدمات                     نمایندگی انحصاری

انباردار                                                   خدمات پیمانکاری                                               خدمات بازرسی فنی

انباردار                                                   سایر خدمات

 

مالیکت دفتر، شرکت و انبار

                                              دفتر مرکزی

 

استیجاری 5                                                     مالکیت 5

انبار دارد 5                                               انبار ندارد 5

 

سیستم انبارداری و کدینگ دارد 5                               سیستم انبارداری و کدینگ ندارد 5

 

· در خصوص هر یک از اظهارات فوق مستندات ارائه گردد (سند مالکیت، مبایعه‌نامه و ...)

 

 

شاخه فعالیت

ELECTRICAL5

MECHANICAL5       

INSTRUMENT5

PIPING & FITTING5

FIREFIGHTI & SAFTY5

VALVE5

CHEMICAL5

LABORATORY5

NUT & BOLT5

BAGGING5

BEARING5

OIL & LUBRICANT5

GASKET & SEALING5

IT5

 

 

 

اطلاعات سهامداران / هیئت مدیره: (تکمیل جدول شماره 3 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 3     

نام و نام خانوادگی

سمت

درصد سهم

تاریخ عضویت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست زمینه فعالیت‌های قابل ارائه توسط شرکت خود را ذکر نمایید.( تکمیل جدول شماره 4)

جدول شماره 4

کد زمینه فعالیت (شماره تقاضا، پروژه یا قرارداد)

زمینه فعالیت

ظرفیت تأمین / حجم ریالی

استاندارد تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربه، سوابق کاری و اجرایی:

لیست قراردادهای عمده شما در زمینه فعالیت کاری در سه سال گذشته را ارائه نمایید. (تکمیل جدول شماره 5 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 5

شماره قرارداد

شرح قرارداد

کارفرما

مبلغ (به ریال)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسن سابقه در کارهای قبلی:

رضایت مشتریان قبلی مربوط به کارهای اجرا شده. (تکمیل جدول شماره 6 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 6

نام شرکت ارائه دهنده رضایت نامه

(طبق تقدیرنامه‌های پیوست)

نظریه مثبت کارفرما در خصوص

تاریخ دریافت رضایت کار

کیفیت

زمان انجام کار (عدم تأخیر)

بسته‌بندی

کفایت کادر فنی

خدمات پس از فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان مالی:

شاخص‌های مالی را برای پنج سال گذشته ذکرنمایید. (تکمیل جدول شماره 7 به ریال)

جدول شماره 7

سال مالی

درآمد ناخالص سالانه

(فروش سالانه)

دارائی ثابت

مبلغ اعتبار بانکی تایید شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان تخصصی: دانش بنیان بودن / مشخصات کارشناسان فنی مهندسی / تکنسین فنی مهندسی

لیست کارشناسان و کارکنان کلیدی خود را در زمینه‌های طراحی، مهندسی، فنی و کنترل کیفی در جدول زیر ارائه نمایید.

(تکمیل جدول شماره 8 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 8

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

عنوان شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان تجهیزاتی(ماشین آلات):

لیست ماشین آلات ساخت، تجهیزات و ابزار آلات خاص خود را اعلام نمائید. (تکمیل جدول شماره 9 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 9

نام ابزار / دستگاه / تجهیزات

مدل

تعداد

ظرفیت

کشور سازنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوازم اندازه گیری عمومی شامل انواع کولیس‌ها، میکرومترهای داخلی و خارجی، ساعت‌های اندازه گیری و ابزارهای خاص

گیج‌های اندازه گیری، گیج‌های گرد تا قطر 454 با فاصله mm01/0 و با درجه دقت z و تلرانس 0.005/0.001 میلیمتر

- توافقنامه با شرکت‌های ثالث که عمل کالیبراسیون تجهیزات را انجام می‌دهند، پیوست نمائید.

- توان تجهیزاتی(آزمایشگاهی):

لیست تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارآلات خاص خود را با اعلام کادر فنی آن اعلام نمائید. (تکمیل جدول شماره 10 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 10

نام ابزار / دستگاه / تجهیزات

مدل

تعداد

نوع مالکیت ملکی / اجاره‌ای

کشور سازنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- توافقنامه با شرکت‌های ثالث که عمل کالیبراسیون تجهیزات را انجام می‌دهند، پیوست نمائید.

- در صورتیکه جهت بازرسی کیفی محصولات از خدمات شرکت‌های بازرسی استفاده می‌نمایید توافقنامه مربوطه را پیوست نمایید.

- ارائه تضمین کیفیت محصولات (اظهار توانایی ارائه ضمانت - ارائه مدارک و سوابق)

 

و خدمات پس از فروش (گارانتی و وارانتی):

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید، با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمایید. (تکمیل جدول شماره 11 با ارائه مستندات لازم)

 

جدول شماره 11

شرح خدمات قابل عرضه

نمونه‌های ارائه شده در شرکت‌ها و سازمان‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سایر معیارها:

الف- نظام‌های مدیریت / تقدیرنامه‌ها:

تقدیرنامه‌ها، نظام‌های مدیریتی، استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی کسب شده. (تکمیل جدول شماره 12 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 12

شرح گواهینامه / نظام

نام مؤسسه صادرکننده

نوع گواهینامه (ملی / بین المللی)

تاریخ دریافت

تاریخ انقضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- پروانه بهره‌برداری / گواهی صلاحیت:

پروانه بهره‌برداری اخذ شده از سازمان صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ... (تکمیل جدول شماره 13 با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 13

پایه

رشته تخصصی

تعداد کار همزمان / ظرفیت

حداکثر مبلغ مناسب

تاریخ صدور

سازمان صادرکننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- لیسانس شرکت‌های معتبر / نمایندگی:

در صورتی که شرکت شما در زمینه‌های مورد ارزیابی، تحت لیسانس و یا نمایندگی شرکت‌های خارجی را داشته باشد

جدول شماره 14 را تکمیل کنید. (با ارائه مستندات لازم)

جدول شماره 14

زمینه فعالیت

نام شرکت اصلی اعطاءکننده لیسانس

تاریخ اخذ لیسانس

زمینه کاری اعطاشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sourcing@farabico.com

 

 شرکت پتروشیمی فارابی در تایید و یا رد درخواست ها بر اساس نیاز خود مختار خواهد بود.

از اینجا دانلود کنید

 

 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۵۷