اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مناقصه حمل مواد شیمیایی بشماره 17-01

حمل مواد شیمیایی مورد نیاز از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی( بندرماهشهر)

حمل مواد شیمیایی مورد نیاز از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی( بندرماهشهر)

 

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد حمل مواد شیمیایی مورد نیاز خود از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکت های واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :
 
 

ماده 1) موضوع مناقصه          

حمل مواد شیمیایی مورد نیاز خود از پتروشیمی نوری ( عسلویه ) به پتروشیمی فارابی مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد مناقصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

 

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه ) :

 اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1401/07/30 لغایت 1401/08/07 از ساعت  9:30 الی 15:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان شهید صانعی ،پلاک 18

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، جناب آقای بحرینی

 

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

 متقاضیان می بایست پاکت های الف، ب و ج را حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14 /1401/08 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

 

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 2.990.000.000 (دو میلیاردو نهصد و نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

 

ماده 7) هزینه های جانبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

 

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

 

                                                                                                                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

 

۳۰ مهر ۱۴۰۱
تعداد بازدید : ۳۶۶
کد خبر : ۱۱۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.