اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مزایده­ های عمومی شماره 02-01

فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی

فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی

                                                     آگهی مزایده ­های عمومی شماره 02-01

شـرکت پتـروشیمـی فارابی (سهامی عام) در نظـر دارد فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

 الف : مزایده شماره 01-02 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی به شرح زیر:

 

1-    موضوع مزایده:

ردیف

نوع ضایعات

براورد مقدار

واحد

1

آهن آلات

50000

کیلوگرم


 

  2-زمان بازدید موضوع مزایده:

  از روز شنبه مورخ  16/ 1402/02 لغایت 21 / 1402/02 ساعت 9:00 الی 15:30 صبح با هماهنگی قبلی.

3-   مکان بـازدیـد:

  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی .

4-   زمان و محل تحویل اسناد مزایده:

  اسناد مزایده با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می­گردد. متقاضیان می­توانند از روز شنبه مورخ  16/ 1402/02 لغایت 21 / 1402/02 ساعت 9:00 الی  14:30صبح برای تحویل اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

               منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

5-   مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

  متقاضیان می­توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 15:30 روز پنجشنبه 28/ 1402/02 در قبال دریافت رسید، تحویل  اداره حراست دهند.

6-   زمان و محل بازگشایی پاکتها:

در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مزایده­ گران محترم.

7-   سپرده شرکت در مزایده:

 سپرده شرکت در مزایده معادل 10% مبلغ پیشنهادی برای هر پیشنهاد به صورت جداگانه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانک­های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می­باشد.

8-   نحوه پرداخت ثمن:

نقدی

9-   هزینه­ های جنبی:

چاپ آگهی­ ها و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده­ ی مزایده می­باشد.

10- ماهیت مزایده از لحاظ حقوقی:

 پروسه مزایده به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فارابی، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می­باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۴۳۶
کد خبر : ۱۷۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.