اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 01-02

فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی

فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 01-02

شـرکت پتـروشیمـی فارابی (سهامی عام) در نظـر دارد فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

1-    موضوع مزایده:

 

          الف : مزایده شماره 01-02 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی به شرح زیر:

 

ردیف

نوع ضایعات

براورد مقدار

واحد

1

آهن آلات

50000

کیلوگرم


 

 

2- زمان بازدید موضوع مزایده:

از روز شنبه مورخ  13/ 03/1402  لغایت 17 / 03/1402 ساعت 9:00 الی 15:30 صبح با هماهنگی قبلی.

3- مکان بـازدیـد:

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی .

4- زمان و محل تحویل اسناد مزایده:

  اسناد مزایده با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می­گردد. متقاضیان می­توانند از روز شنبه مورخ  13/ 03/1402  لغایت 17 / 03/1402  ساعت 9:00 الی  14:30صبح برای تحویل اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

               منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

5- مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

 متقاضیان می­توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 15:30 روز دوشنبه  22/ 03/1402  در قبال دریافت رسید، تحویل  اداره حراست دهند.

6- زمان و محل بازگشایی پاکتها:

در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مزایده ­گران محترم.

7- سپرده شرکت در مزایده:

 سپرده شرکت در مزایده معادل 10% مبلغ پیشنهادی برای هر پیشنهاد به صورت جداگانه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانک­های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می­باشد.

8- نحوه پرداخت ثمن: نقدی

9-  هزینه ­های جنبی:

چاپ آگهی ­ها و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده­ ی مزایده می­باشد.

10- ماهیت مزایده از لحاظ حقوقی:

 پروسه مزایده به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فارابی، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می­باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی

۱۰ خرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۵۷۵
کد خبر : ۱۸۴

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.