اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مناقصه شماره 2

خرید کیسه 25 کیلوگرمی

خرید کیسه 25 کیلوگرمی

                                                                                          

آگهی مناقصه عمومی شماره2

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت خرید اقلام مورد نیاز زیر  اقدام نماید .

- موضوع مناقصه:

ردیف

شرح کالا

مقدار

واحد

1

کیسه 25 کیلویی

500/000

عدد

محل دریافت اسناد مناقصه سایت اینترنتی پتروشیمی فارابی به آدرس www.farabico.com  و یا اداره حراست مجتمع پتروشیمی فارابی واقع در سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و یا دفتر مرکزی واقع در تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 18- امور حقوقی تحویل نمایید .

*   کلیه مدارک از طریق پاکت در بسته بصورت حضوری تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/03/01تحویل و دریافت می گردد.

*ذکر شماره تقاضا و یا عنوان مناقصه در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

*آخرین مهلت ارسال پیشنهادی فنی: 10 روز پس از آگهی در روزنامه

*تلفن محل دریافت اسناد : مجتمع پتروشیمی فارابی ماهشهر (06152341785)- تهران( تلفن 88779044- داخلی 186  )

     * کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست بهمراه پاکت مالی ،معادل 10% قیمت پیشنهادی خود ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه پتروشیمی فارابی در پاکت دربسته جداگانه ارائه نمایند .

   * کلیه هزینه های درج آگهی ها در روزنامه بعهده و هزینه برنده می باشد .

    *این  شرکت در رد یا قبول تمام یا بخشی از اقلام پیشنهاد  مختار می باشد .

                                                                                            روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی

           

                                                                                       

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید : ۱,۲۹۶
کد خبر : ۲۰

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.