اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی تجدید مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 51-02

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازه ای یک دستگاه بویلر افقی سه پاس حرارتی FULL WET BACK به صورت فایرتیوب

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازه ای یک دستگاه بویلر افقی سه پاس حرارتی FULL WET BACK به صورت فایرتیوب

آگهی تجدید مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 51-02

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد طراحی ، ساخت ، نصب  و راه اندازه ای یک دستگاه بویلر افقی سه پاس حرارتی FULL WET BACK  به صورت فایر تیوب را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1) موضوع مناقصه          

  طراحی ، ساخت ، نصب  و راه اندازه ای یک دستگاه بویلر افقی سه پاس حرارتی FULL WET BACK  به صورت فایر تیوب  مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه ) :

 متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1402/09/30در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط  که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است  و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل890.000.000 ریال (هشتصد و نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده 7) هزینه های جنبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

                             روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی              

           از اینجا دانلود کنید

 

۱۹ آذر ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۱۳۳
کد خبر : ۲۵۶

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.