اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی مناقصه عمومی به شماره 68-02

حمل 8400 تن ارتوزایلین مورد نیاز سالانه خود از پتروشیمی نوری عسلویه به پتروشیمی فارابی

حمل 8400 تن ارتوزایلین  مورد نیاز سالانه خود از پتروشیمی نوری عسلویه به پتروشیمی فارابی

آگهی مناقصه عمومی به شماره 68-02

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد   حمل 8400 تن ارتوزایلین  مورد نیاز سالانه خود  از پتروشیمی نوری(عسلویه) به پتروشیمی فارابی  را از طریق مناقصه عمومی   ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1) موضوع مناقصه          

حمل 8400 تن ارتوزایلین از  پتروشیمی نوری(عسلویه)  به مجتمع پتروشیمی فارابی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، سایت 5  مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه ) :

 متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1402/12/17در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط  که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است  و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.290.000.000 (یک میلیارد و دویست و نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده 7) هزینه های جانبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

 

                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

 

از اینجا دانلود کنید 

۱۳ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۱۸۲
کد خبر : ۲۸۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.