جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام مازاد، بلا استفاده و ضایعاتی

مزایده

02/01 – 01/01

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳

ریال

داخلی

عادی

این مزایده قابل تمدید است.

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.