جزییات مناقصه و مزایده

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت

مناقصه

01-08

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

روزنامه اطلاعات

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

129,000,000 تومان

این مناقصه قابل تمدید است.

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ،امور حقوقی و پیمانها آقای بحرینی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.