جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات ترمیم و رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع به شماره 17-02

مناقصه

02-17

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

عملیات ترمیم و رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۷

ریال

داخلی

تجدید شده

51,000,000 تومان

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۷

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.