جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات ترمیم و بازسازی کانال های جمع آوری آبهای سطحی به شماره 18-02

مناقصه

02-18

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

عملیات ترمیم و بازسازی کانال های جمع آوری آبهای سطحی مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۶

ریال

داخلی

تجدید شده

136,000,000 تومان

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۶

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.