جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) انجام ممیزی انرژی در مجتمع به شماره 04-02

مناقصه

02-04

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

انجام ممیزی انرژی در مجتمع مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۸

ریال

داخلی

عادی

7,500,000 تومان

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۵۸

استان: , شهر:
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.