جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان شناسایی پیمانکار به منظور ارتقاء و به روز رسانی فرایند تولید واحد دی اکتیل فتالات (DOP)

فراخوان

02-21

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد به منظور ارتقاء و به روز رسانی فرایند تولید واحد دی اکتیل فتالات (DOP) با هدف ایجاد شرایط تولید طیف پلاستی سایزرها، کاهش پساب و قیمت تمام شده محصول با تجهیزات موجود واحد DOP، اقدام به شناسایی شرکت‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت فنی و سوابق مرتبط نماید.

0ریال

جاری

۲۰ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۱

ریال

داخلی

عادی

۲۰ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۱

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی مجتمع : بندر ماهشهر-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 5 – ضلع جنوبی – صندوق پستی 153 تلفن 06152342642 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.