جزییات مناقصه و مزایده

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازه ای یک دستگاه بویلر افقی سه پاس حرارتی FULL WET BACK به صورت فایر تیوب

مناقصه

02-51

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۲

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۲

روزنامه اطلاعات

۲۰ آذر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

تجدید شده

89,000,000 تومان

این مناقصه قابل تمدید است.

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۲

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۲

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
وبسایت شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.