جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عایقکاری مسیرها و تجهیزات مجتمع به شماره 16-02

مناقصه

02-16

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

عایقکاری مسیرها و تجهیزات مجتمع مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

0ریال

جاری

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۶

ریال

داخلی

تجدید شده

57,000,000 تومان

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۶

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۶

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.