پتروشیمی فارابی / پروژه ها

پروژه های ایجادی / نوسازی و بهسازی

o       طرح تولید اتانول سنتزی از متانول

o       ارتقاء سیستم واحد بسته بندی انیدرید فتاليک (PA)  اعم از سیلندر، هاپر ، بسته بندی اتومات کیسه و پالتایزر

   پروژه های در دست اجرا مطابق  با الزامات HSE سازمان منطقه ویژه

o       پروژه تصفیه پساب واحد انیدریدفتالیک و استحصال  اسید فوماریک

o       احداث  سقف شناور مخازن بزرگ شمالی (906- 907 A/B)

o       احداث سیستم بسته بندی کیسه زنی جامبوبگ  

پروژه با هدف بومی سازی و استفاده از توان داخلی

o         جایگزینی روغن بخش تقطیر واحد انیدرید فتالیک (S-600)

o       جایگزینی روغن بخش تصعید واحد انیدرید فتالیک (S-200)

o       بومی سازی کاتالیست واحد انیدرید فتالیک

پروژه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت  

o       تصفیه پساب واحد دی اکتیل فتالات

o       ارتقا و بهینه سازی سیستم واحد تصفیه آب

o       پروژه متمرکز تصفیه پساب بهداشتی

o       طراحی پایه ای آشکار ساز ها و آتش نشانی

o       طرح ریزی سیستم مدیریت پسماند

o      بازسازی انبارهای انباشت محصول مطابق الزامات ایزو

o      سیستم اطفاء و اعلان حریق انبار محصول و سایر

o      ترمیم و بازسازی استراکچرها ، فونداسیون و کف واحد های تولیدی

پروژه های انرژی وسایر

o       به روز رسانی و استاندارد سازی اتاق سرور

o       کاهش میزان مصارف انرژی

o       تعویض و رفع نشت از خطوط لوله

o       بررسی وضعیت عملکرد  بویلرها

o       ممیزی انرژی و تعویض استیم تراپ ها

o       نوسازی عایق تجهیزات و خطوط لوله

واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی فارابی

شماره تماس : 06152262553 - داخلی 275

سرکار خانم مهندس نغمه محمد زاده