جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ساخت راکتور MPA به شماره 13-02

مناقصه

02-13

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

ساخت راکتور MPA مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

0ریال

جاری

ریال

داخلی

تجدید شده

15,000,000 تومان

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18/ نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

عنوان اندازه (KB)
ساخت راکتور MPA مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار 247.50 2197b9d8-318c-45e0-90c6-6f34c5f61545.doc