جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات ترمیم و آب بندی حوضچه پساب واحد تصفیه آب به شماره 11-02

مناقصه

02-11

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

عملیات ترمیم و آب بندی حوضچه پساب واحد تصفیه آب مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۰

ریال

داخلی

تجدید شده

75,000,000 تومان

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۴۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.