جزییات مناقصه و مزایده

احداث غرفه نمایشگاه ایران پلاست

مناقصه

02-37

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۲۳ شهریور ۱۴۰۲ ۱۵:۰۳

ریال

داخلی

عادی

۲۳ شهریور ۱۴۰۲ ۱۵:۰۳

۱۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۵:۰۳

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.